Venkovní osvětlení, které vás ohromí

Venkovní osvětlení domu a jeho okolí, jako je vchod do domu, terasa, zahrada, bazén, plot a podobně je vizitkou jeho majitele nejen pro očekávané návštěvy, ale také způsobem začlenění domu do jeho širšího okolí. Vhodná volba typu a stylu osvětlení odráží vkus člověka, který v domě bydlí. Dobré osvětlení exteriéru by navíc mělo pomoci dotvořit z domu dojem jednolitého celku.

Venkovní osvětlení by mělo umožnit členům domácnosti užívat exteriér nejen ve dne, ale také za šera či v noci.

Vhodné osvětlení zahrady jí může dodat nový rozměr, osvětlení přístupové cesty nemusí plnit čistě praktické účely – v dnešní době je na trhu velký výběr typů svítidel, ze kterých si každý může zvolit podle svého vkusu.

Bezpečnost venkovního osvětlení

Osvětlení exteriéru je třeba v každém případě zajistit speciálními svítidly určenými pro venkovní prostory. Taková svítidla musí být odolná zejména vůči nepřízni počasí, a to zejména proti vlhkosti, tedy dešti, sněhu, ale i ranní rose. Nejde jen o samotné svítidlo, ale také o jeho instalaci.

zahrada svetla

Venkovní osvětlení a legislativa

Na základě požadavku místních samospráv nebo stavebních úřadů je provozovatel větších osvětlovacích zařízení ve venkovním prostoru povinen zajistit mimo jiné i studii vlivu osvětlení na okolí. Současné osvětlení je většinou vyhodnocováno na základě měření světelně-technických parametrů osvětlovací soustavy, osvětlovaného objektu a jimi vyvolaného osvětlení okolní zástavby.

V případě nových instalací osvětlení je nutné toto vyhodnocení provést pomocí předběžného výpočtu. Ten musí umožnit definovat rovinu kontrolních bodů pro výpočet svislé osvětlenosti v rovině oken budov (světelný přesah), stanovit jas reklamních zařízení nebo fasád budov, určit třídu clonění a oslnění osvětlovací soustavy nebo kvantifikovat podíl světelného toku šířícího se přímo ze svítidel do horního poloprostoru.

svetylka na zahrade

Mezi projevy rušivého venkovního světla nejčastěji patří:

  • Světelný přesah osvětlení na okolní zástavbu.
  • Světlo pronikající do okolních nemovitostí.
  • Oslnění.
  • Nadměrný jas reklamního zařízení.
  • Nadměrný jas fasád budov.
  • Světelný tok svítidel do horního poloprostoru (ULR – Upward Light Ratio).
romanticka svetla